milica_markovic_3

CSR Srbija 2017 – Milica Marković: Biznis sektor mora više da komunicira o svojim potrebama ka akademskoj zajednici i obrnuto!

29.
Maj 2017
Color Media Communications

Color Media Communications i magazin Diplomacy and Commerce organizovali su već treću godinu za redom konferenciju posvećenu društveno odgovornom poslovanju.

Konferencija „CSR Srbija 2017“ održana je 26. maja 2017. u hotelu 88Rooms u Beogradu.

Na ovogodišnjoj konferenciji govorilo se o zaštiti prava potrošača i razvoju održivih proizvoda, o savremenom konceptu upravljanja ljudskim resursima, i primerima dobre prakse u zemlji i inostranstvu. Saznali smo i koji su doprinosi srpskih kompanija ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN, kakvo je to odgovorno i održivo poslovanje, kao i da li je održivost strateška prednost kompanija.

Moderatorka panela “Mladi i obrazovanje u Srbiji” bila je Milica Marković, menadžer za koporativne komunikacije Direct Media, koja je, u susret konferenciji, dala intervju za Color Media Communications:

Kako vidite ulogu kompanija u edukaciji mladih kroz različite programe?
Ušli smo u eru koju mnogi nazivaju četvrtom industrijskom revolucijom i sa kojom i biznis i obrazovanje pokušavaju da uhvate korak. Istovremeno, imamo milenijalce, za koje istraživanja, izmedju ostalih i ono koje je sprovela Direct Media, pokazuju da su najzahtevnija generacija i da ih definišu drugačija vidjenja života, budućeg posla i karijere. U tom kontekstu, da bismo odgovorili na očekivanja mladih i zadovoljili poslovne procese u neminovnoj transformaciji, biznis sektor mora mnogo više da komunicira o svojim vrednostima i o svojim potrebama ka akademskoj zajednici i mladima. I obrnuto, moramo mnogo više da slušamo jedni druge.

Da li su kompanije i pojedinci u Srbiji spremni da se posvete mladima i studentima kroz edukativne programe?
Spremnost da se podrže mladi je uvek postojala i mnoge kompanije imaju edukativne programe. Da li su ti programi svrsishodni za sve tri uključene strane, fakultete, mlade i kompanije zavisi od potreba, posvećenosti i razumevanja uloga svih učesnika u tom procesu. Kompanije koje imaju stav „ mi ćemo da stipendiramo studente, a vi školujete moj kadar“, obično nisu svesne da promene u obrazovanju ne mogu istim tempom da prate potrebe na tržištu rada i da je neophodno da se mnogo više uključe. Pilot program DM Smart Lab koji smo pokrenuli prošle godine predavanjima naših zaposlenih na FON-u, a onda i na Ekonomskom fakultetu je naš odgovor na izazove koje donose nova vremena, nova radna mesta i nove generacije. Imamo i program praksi sa jakim mentoringom po dolasku mladih u sistem i to sve zajedno daje rezultat: bolje upoznajemo studente i obrazovne institucije i oni nas i zajedno radimo na edukaciji.

Da li ste na umu upravo imali edukaciju mladih kao jedan od ciljeva izložbe “Doživi Teslu” koju je Direct Media poklonila povodom 15 godina poslovanja?
Medju ciljevima održivog razvoja UN je i obezbedjivanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja i promovisanje doživotnog učenja, a kompanije koje razumeju društveno odgovorno poslovanje znaju da je ostvarenje ovih ciljeva i njena obaveza. Projektom „Doživi Teslu“ smo želeli da komuniciramo vrednosti naše kuće, stalni razvoj i rad na sebi i ujedno da poručimo: hajde da učimo o Tesli na jedan novi način, kroz virtuelnu realnost. Danas tehnologije sve diktiraju i na nama je da ih dobro upoznamo da bismo bili u poziciji da definišemo njihovu primenu. To je poruka i za mlade. U novom dobu u kojem stasavaju, otvaraju im se neslućene mogućnosti za rast kroz učenje koje treba da iskoriste tokom celog života. Neizmerno nas je obradovala činjenica da su studenti tokom DM Smart Lab programa ostajali do kasno na fakuletu da bi naučili nešto novo i testirali svoja znanja, mimo nastavnog programa. To nas motiviše da ovaj program nadogradimo u budućnosti.