Ono što se nije pojavilo u
medijima - nije se ni dogodilo.

Servisi

Postojeća istraživanja i iskustvo rada sa klijentima su od neprocenjive vrednosti za naš proces media i komunikacijskog planiranja. Verujemo da uspešna realizacija ciljeva kampanje (branding, brand awareness, response....) zahteva pristup na više nivoa i zato nam je zadatak da kontinuirano stvaramo efektivne medija planove za sve medije.

TV Outdoor Novi i digitalni mediji
Print Internet  
Radio Bioskop